Gjaldskrá


Gjaldskrá Lókal Eigna ehf. fasteignasölu. Gildir frá 1.1.2017

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi og gildir nema að um annað hafi verið samið. Fjárhæðir eru tilgreindar með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram. 

Kostnaður seljanda:
* Söluþóknun eignar í einkasölu er 2,25% af söluverði auk vsk. en þó aldrei lægra en 310.000,-
* Söluþóknun eignar í almennri sölu er 2,75% af söluverði auk vsk. en þó aldrei lægra en 310.000,-
* Söluþóknun byggingalóða er kr. 248.000,-
* Söluþóknun sumarhúsa er 2,75% af söluverði auk vsk. en þó aldrei lægra en kr. 372.000,-    
* Fast gjald, gagnaöflunargjald kr. 37.200,- vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala.
* Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.

* Innifalið í söluþóknun er: Myndataka, löggiltur fasteignasali annast sýningu eignarinnar og halda opin hús eins og þurfa þykir.

* Söluverðmat er án endurgjalds. Formlegt verðmat kr. 31.000,-


Kostnaður kaupanda:
* Fast gjald, umsýslugjald kr. 62.000,- fyrir þjónustu fasteignasölunar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.

Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar skjala, greiðist til sýslumanns í því umdæmi sem eignin er skráð:
* Stimpilgjald kaupsamnings er 0,8% af fasteignamati eignar. Þó greiðist 0,4% stimpilgjald sé kaupandi að kaupa eign í fyrsta skipti og 1,6% sé kaupandi lögaðili.
* Þinglýsingargjald hvers skjals er kr. 2.000,-